ساک دستی آماده | ساک پارچه ای موجود در انبار

با توجه به نیاز لحظه ای بسیاری از مشتریان که بعضا شرکت کنندگان نمایشگاه هستند، و تنها زمان کوتاهی برای سفارش و دریافت ساک دستی دارند ، برآن شدیم تا در سایزهای مناسب و عمومی، ساک دستی آماده را فراهم نماییم ، که اگرچه دیگر تنوع سایز ویژه ای نخواهد داشت اما از لحاظ تعداد به دلخواه و بنا به سفارش مشتری قابل ارائه خواهد بود. علاوه بر این در حداقل زمان ممکن چاپ روی ساک دستی نیز انجام خواهد شد و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. رنگ بندی و سایز ساک دستی های آماده در تصویر قابل مشاهده می باشد.

ساک دستی آماده
ساک دستی آماده
ساک دستی آماده
ساک دستی آماده
ساک دستی آماده
ساک دستی آماده


تنظیم و توسعه آژانس تبلیغاتی نیک